Maksājumi

Pašlaik pasūtījumus var apmaksāt, izmantojot šādus elektronisko maksājumu pakalpojumus:

Interneta bankas

Izvēlieties banku, ievadiet savus interneta bankas lietotāja datus un Jums atvērsies automātiski sagatavots pasūtījuma apmaksas dokuments. Apstipriniet to un veiciet maksājumu par savu pasūtījumu.

Norēķinu kartes

Pasūtījuma apmaksai Jūs varat izmantot VISA/MasterCard norēķinu kartes

Izdevīgi juridiskajām personām

Uzņēmumi var saņemt priekšapmaksas rēķinu.